miércoles, 30 de abril de 2008

Guió introductori pel I Forum Alternative Channel: el treball de comunicació i la publicitat a Amnistia Internacional


* Guió d'introducció sobre la comunicació i la publicitat d'Amnistia Internacional per al I Fòrum Alternative Channel celebrat a Barcelona el 30 d'abril de 2008 i en el que vaig participar com a ponent i representant de l'ONG*

Amnistia Internacional com a gabinet de premsa de drets humans: la importància que li donem als mitjans de comunicació

§  La postura d’Amnistia Internacional vol ser unitària a tot el món. Les denúncies, demandes d’acció o peticions que transmet Amnistia Internacional tenen a veure en cada cas individual amb investigacions i dades contrastades i en base a la legislació internacional vigent. Per aquest motiu, la postura és una i és clara, el moviment no podria donar un missatge que no fos unitari.
§   En el que sí s’adapta Amnistia Internacional als diferents públics, siguin mitjans de comunicació, socis i sòcies, joves, estudiants o persones en general, i sense perdre de vista quin és el missatge que es vol transmetre, és en el llenguatge que utilitza, la profusió de detalls que dóna i en el disseny i la presentació d’aquesta informació perquè sigui entenedora.
§  En cap cas Amnistia Internacional deixa de denunciar les violacions de drets humans una vegada la informació ha estat contrastada per diverses fonts. Aquest rigor va lligat al prestigi que l’organització ha guanyat com a font fiable d’informació i com a lobby de pressió. I juntament amb la independència econòmica i política, la credibilitat permet a l’organització la seva llibertat de moviments i no ser coartada en les seves declaracions. 
§  El que sí pot succeir en algun cas és que algun nom d’alguna víctima determinada o els rostres de les fotografies hagin de ser tractats amb discreció per tal de no desfavorir encara més la situació denunciada o per l’edat de les persones que apareixen retratades.
§  Les rodes de premsa només són efectives quan realment es presenta informació nova i quan els mitjans de comunicació poden confiar en que tindran a la seva disposició material per editar, portaveus que facin declaracions contundents i si es possible imatges.
§  Els actes de carrer ajuden a crear aquesta imatge de suport que pot convertir una declaració o un dia internacional en noticiable, però per Amnistia Internacional les performances han de reforçar el missatge que es vol transmetre sense perdre la imatge de seriositat, rigorositat i fiabilitat que l’organització ha guanyat amb el temps. Per aquest motiu és important no traspassar la frontera del sensacionalisme.
§  AI és una agència de notícies sobre drets humans a nivell mundial.
§  Amnistia Internacional guanya força perquè és una marca. Una marca que significa defensa dels drets humans. Una marca de prestigi i creïble que obre les portes a que els mitjans de comunicació escotin el que ha dir, ho transmetin a poders polítics i a l’opinió pública i que fins i tot ha ajudat a que els mitjans tinguin a Amnistia Internacional com a referent a l’hora de cercar informació o demanar declaracions. La marca ajuda a que el seu missatge es difongui més i millor i que les seves denúncies siguin recolzades cada dia per més i més gent d’arreu del món. I aquest recolzament, al seu temps, pot influir en les decisions polítiques que es creen o en l’evolució de les normes de dret internacional humanitari que protegeixen i estenen els drets humans.
§  Amnistia Internacional utilitzar lemes i imatges colpidores i fer ús de la compassió seria contradictori amb el seu missatge i al la llarga els efectes serien negatius per la seva imatge i per tant per mantenir-se com a referent. Cada ONG hauria de valorar si els seus objectius guanyen o perden força amb campanyes agressives.

No hay comentarios:

Entradas recientes